خدمات ما

موضوع و حدود فعالیت شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی (PECO) که مجموعۀ سهام آن به هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد تعلق دارد عبارت است از:

     · مدیریت پروژه به صورت EPD/EPDS
     · تامین مالی پروژه
     · مهندسی
     · تامین کالا
     · حفاری چاه‌های اکتشافی، توصیفی و توسعه‌ای
     · پشتیبانی
     · ارائه خدمات یکپارچه حفاری/بهره‌برداری (IDS/IPS)


شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی

آدرس: تهران - بلوارمیرداماد -خیابان روزنامه اطلاعات - پلاک 12 

تلفن: 91075555 (021)   فکس: 29991 داخلی-41425555(021)  کد پستی: 1549957111 پست الکترونیک: Info@pe-co.ir

ایلیاوبسایت

کلیه حقوق این تارنما متعلق به شرکت پژواک انرژی می باشد

دی ان ان